Komorní kino Evald

Za kulturou ohleduplněVzhledem k aktuální zdravotní situaci, kino Atlas zavádí opatření a pravidla vyhlášené vládou ČR.

Pro návštěvu filmové projekce se musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání filmového představení
  • potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní


Použití testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.

Všichni přítomní musí mít navíc po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou pořadatelé povinni kontrolovat splnění podmínek vstupu.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje, avšak po konzumanci si prosím respirátor nasaďte.


Café Atlas


Prostory kavárny budou od 24. května otevřeny:

Po - Ne
14:00 - 23:00


Děkujeme, že uvedená pravidla a doporučení respektujete.

Tým kina Atlas

Find your film

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.